SDN TUYỂN DỤNG THÁNG 6/2021:NHÂN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN (YÊU CẦU TIẾNG ANH)

Với lĩnh vực kinh doanh đá tự nhiên Marble, Granite vào thời điểm hiện tại, SDNSTONE là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực. Nhằm mở rộng bán hàng, đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng, công ty …

SDN TUYỂN DỤNG THÁNG 6/2021:NHÂN VIÊN KHAI THÁC KINH DOANH CÁC KHO ĐÁ (không cần biết tiếng anh)

Với lĩnh vực kinh doanh đá tự nhiên Marble, Granite vào thời điểm hiện tại, SDNSTONE là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực. Nhằm mở rộng bán hàng, đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng, công ty …

SDN TUYỂN DỤNG THÁNG 6/2021: NHÂN VIÊN KINH DOANH KÊNH NHÀ PHỐ (không cần biết tiếng anh)

Với lĩnh vực kinh doanh đá tự nhiên Marble, Granite vào thời điểm hiện tại, SDNSTONE là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực. Nhằm mở rộng bán hàng, đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng, công ty …

SDN TUYỂN DỤNG THÁNG 6/2021: VỊ TRÍ SALE EXECUTIVE

Với lĩnh vực kinh doanh đá tự nhiên Marble, Granite vào thời điểm hiện tại, SDNSTONE là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực. Nhằm mở rộng bán hàng, đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng, công ty …

SEARCH POSTS