Red Travertine Marble- (India)

Đá Red Travetine là dòng đá tự nhiên có màu đỏ rực như lửa, bề mặt xuất hiện các khoảng sản hoạc rỗ màu trắng. Chúng phù hợp cho các hạng mục nội thất mang tính trang trí, ít bị tác động bởi lực hoặc thời tiết như nắng mưa.

 

SEARCH POSTS